stäng-ikon
Facebook Instagram

Företag

FÖRETAG – HUR KAN JAG HJÄLPA?

Företagens viktigaste resurser jobbar effektivare när de är smärtfria. Stress, stillasittande och monotona arbeten eller fysiskt ansträngande jobb med tunga lyft belastar kroppen och kan ge besvär efter ett tag. Att satsa på personalens hälsa och låta dem komma till mig istället för att sjukskriva sig är i längden mer lönsamt, både för företaget och de anställda. Kostnaden för rehabilitering och förebyggande behandling är 100 % avdragsgill för företag.

Jag kommer även ut till företag för att föreläsa i stress, ergonomi och hållning. Vill du veta mer om föreläsningar kontakta mig på mejl.

+
Låt dina anställda komma när de har smärta.

++
Låt dina anställda komma för att förebygga smärta.

+++
Låt dina anställda komma för att förebygga smärta och erbjud föreläsning.