stäng-ikon
Facebook Instagram

Bröstrygg

Revbenslåsning, Stress

Bröstryggen är vanligtvis stel och smärtorna kan vara molande, tryckande och värkande. Om besvären inte kommer från inre organ ger behandling gott resultat. Många gånger är stress orsaken och andning med mage rekommenderas.
Revbenslåsning är vanligtvis ensidig. Stela revbensleder och bröstryggskotor påverkar in/utandning.
Stress ger ofta besvär i ryggen mellan skuldror, men även huvudvärk och magbesvär.